Logo BIP

Korzystanie z BIP

Poruszanie się po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu jest możliwe dzięki zamieszczonemu po lewej stronie ekranu menu przedmiotowego. Za jego pośrednictwem udostępniane są wszystkie informacje zamieszczane na stronie BIP przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, zgodnie z ustawą z 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Informacje zostały podzielona na grupy tematyczne.
Aby połączyć się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej, należy wybrać jej logo w lewym górnym rogu monitora.