Logo BIP

Różne

Etyka w służbie cywilnej

Poprawa efektywności energetycznej

Ekoportal

Pod poniższym linkiem znajdują się karty informacyjne, wytworzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu w związku z wydawaniem dokumentów środowiskowych:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Wojew%C3%B3dzki+Urz%C4%85d+Ochrony+Zabytk%C3%B3w+w+Toruniu