Logo BIP

Skrytka ESP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Adres na platformie ePUAP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu (dotyczy także Delegatury WUOZ w Bydgoszczy i Delegatury WUOZ we Włocławku)

wkztorun/SkrytkaESP


Wymagania dla załączników elektronicznych stanowiących uzupełnienie wniosku przekazanego przy pomocy platformy ePUAP:

 

  1.  Akceptowalne formaty załączników: 
    DOC, DOCX, RTF, XLS, TXT, TIF, JPG, PDF
  2. Załączniki mogą być spakowane dowolnym programem kompresującym jako archiwum w formacie ZIP.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 Mb.
  4. Dokumenty większe niż 5 Mb lub zawierzające złośliwe oprogramowanie będą odrzucane i pozostaną bez rozpatrzenia.