Logo BIP

Nabór pracowników

Procedura prowadzenia naboru pracowników

W załączniku znajduje się Zarządzenie Nr 10/2012 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wewnętrznych procedur naboru na stanowiska w służbie cywilnej, obowiązujących w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu

Klauzule i oświadczenia do naboru

W załącznikach znajdują się dokumenty, które należy dołączyć do innych dokumentów niezbędnych przy naborze pracownika