Rejestr zabytków nieruchomych


W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu prowadzone są trzy rejestry zabytków:

                Rejestr zabytków nieruchomych (księga A)

                Rejestr zabytków ruchomych (księga B)

                Rejestr zabytków archeologicznych (księga C

Ze względu na przepisy ustawy z 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) na stronie internetowej może być opublikowany jedynie rejestr zabytków nieruchomych.

Zamieszczone na stronie internetowej wykazy rejestru zabytków nieruchomych są aktualizowane pod koniec każdego miesiąca.Autor: Dobrochna Herczyńska
Wprowadził: Joanna Sosnowska
Data wprowadzenia: 2011-07-01 11:39:52
Data modyfikacji: 2020-09-18 14:15:15Design made in: 3xW